Opleiding, Certificering & Accreditatie

Hét specialisme van BOS is het bouwen en inrichten van interne bedrijfsacademies voor sales, service, retail en customer contact centers. Met een eigen online opleidingshuis houdt u competentieontwikkeling, product/propositie- en managementopleidingen van uw medewerkers actueel en op niveau. BOS hanteert daarbij een integrale aanpak die uitgaat van de relatie Klant – Leverancier en Salesmedewerker(s). Een logische samenhang tussen deze componenten draagt bij aan blijvend commercieel succes.

Voordelen van een bedrijfsacademie

Een eigen bedrijfsacademie heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Hogere klanttevredenheid

  Uw klanten merken dat uw medewerkers verstand van zaken hebben, goede gesprekspartners zijn en meedenken over de beste oplossing. En dat ook na het sluiten van de deal de verdere afhandeling volgens afspraak verloopt.

 • Meer omzet

  Gemotiveerde en vakbekwame sales medewerkers presteren beter en zien én creëren slimme verkoopkansen.

 • Lager personeelsverloop

  De Bedrijfsacademie, opleidingen en training faciliteren ontwikkelingsmogelijkheden voor uw werknemers. En biedt hen daarmee kansen om door te groeien in de organisatie.

 • Sterkere relatie met uw business partners

  Een Bedrijfsacademie is een investering in elkaar. U verwacht van uw partners dat zij investeren in kennis en ontwikkeling. Daar schept u de voorwaarden voor met de Digitale Leer Omgeving (DLO) en praktijkgerichte trainingen. En als leverancier faciliteert u hen tevens met goed georganiseerde orderprocessen, provisieregelingen en/of marketing support;

 • Kwaliteitsborging

  BOS blijft betrokken bij uw Bedrijfsacademy en evalueert jaarlijks samen met u de kwaliteit, voortgang en werkwijze. En kijkt waar verbeterpunten en eventueel benodigde aanpassingen die moeten worden doorgevoerd.

BOS online leren

BOS biedt diverse online leerplatforms om op verschillende manieren te kunnen werken aan inhoudelijke kennis en leerdoelen. En zet deze in als ondersteuning bij trainingsprogramma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

BOS Learning Management System | BOS Challenge app |  BOS Reflector app

BOS Digital Learning Environment (DLE)24/7 BESCHIKBARE ACTUELE KENNIS

Een op maat gemaakte ‘bibliotheek’ van uw opleidingsmodules.

BOS ChallengeLEREN EN BORGEN VAN KENNIS

Online platform gericht op trainen en borgen van inhoudelijke kennis.

BOS ReflectorONDERSTEUNEN VAN GEDRAGSVERANDERING

Online platform gericht op realiseren en borgen van persoonlijke leerdoelen.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier