Een ‘Learning Management System’ (LMS) is een online omgeving waarin je digitaal kunt leren. Dit begrip staat voor een ‘digitaal schoolgebouw’ waarbinnen je E-learning- en Micro-Learning modules kunt bestuderen, leerlingen kunt volgen, schoolboeken zijn opgeslagen etc.  BOS realiseert in elke bedrijfsacademie een eigen LMS, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Wij faciliteren het digitale platform en ondersteunen  bij de ontwikkeling van digitale E-Learning modules. In deze modules worden de onderwerpen en/of proposities die de klant tijdens het trainingsproces aan de orde wil laten komen, uitgebreid toegelicht. De BOS developers begeleiden de opdrachtgever daarbij, reiken standaarden aan, bewaken de didactische opzet en zorgen ervoor dat de modules interactief en daarmee aantrekkelijk zijn voor de deelnemers om mee te werken.

Microlearnings (Short Learning Interventions)

Soms is het nodig wijzigingen door te voeren in een reeds aangeboden module. Deze wijzigingen worden door Microlearnings (leerinterventies) onder de aandacht gebracht van de deelnemers. De Microlearnings richten zich uitsluitend op de verandering in de module/propositie/leergang. Ze vragen daardoor zeer weinig tijd van de deelnemer en sorteren een groot leereffect. Het aanbod van de Microlearnings is maximaal toegespitst op mobiele devices, maar uiteraard ook op andere devices te tonen.

Rapportages

Met de opdrachtgever wordt een rapportage interval overeengekomen. Rapporten worden standaard geleverd in .csv formaat die eenvoudig naar MS Excel kunnen worden geëxporteerd. Standaard zijn rapportages beschikbaar van deelnemer-resultaten en toets-analyses. Specifieke (maatwerk) rapportages zijn op verzoek en tegen meerprijs beschikbaar.

Leerstraten

BOS gelooft in persoonlijke groei en ontwikkeling. Een standaard opleiding voor medewerkers sluit daar niet op aan. Daarom heeft BOS het concept ‘Leerstraat’ ontwikkeld. Als onderdeel van een certificeringsprogramma voor organisaties of dealerkanalen, worden assessments voor kennis- en vaardigheidsniveaus, functie-eisen, carrièrepaden en organisatieontwikkeling samengebracht in een individuele (meerjarige) leerstraat. Zo haalt u het beste uit uw belangrijkste succesfactor: uw medewerkers.

Ontwerp & ontwikkeling van de Online bibliotheek

Voorafgaand aan het ontwikkelen van E-learning modules wordt een functioneel- en grafisch ontwerp gemaakt voor de look & feel van de op te leveren modules. BOS maakt een inventarisatie van allerlei zaken die bepalend zijn voor de structuur en look & feel van het platform. Denk daarbij aan logo’s, huisstijlelementen, te gebruiken beeldmateriaal, inhoud en globale insteek van leerstof, briefings over doelgroep, functionaliteit, markt, concurrentie en (generieke) communicatiethema’s. De doorlooptijd van het ontwikkelen van een functioneel- & grafisch ontwerp is 5 werkdagen. Afhankelijk van omvang, beschikbaarheid materialen en ‘content-experts’ is de totale doorlooptijd van een gezamenlijke ontwikkeling van een online module ongeveer 23 tot 30 werkdagen.

Inhoud LMS

In de online bibliotheek kunnen deelnemers alle informatie vinden die ondersteunend is aan de trainingsprogramma’s die zij volgen aan de bedrijfsacademie. Informatie die altijd, op elk device en voor iedereen toegankelijk is. Denk hierbij aan factsheets, ‘one pagers’, sales-presenters, product- & propositie E-learnings, video’s, enzovoort.

Test Omgeving

De ontwikkeling van het LMS en de E-learning modules gebeurt in een testomgeving. De BOS developers en de content-experts van de opdrachtgever werken in deze omgeving nauw samen. Concepten worden opgeleverd en getest. Feedback van testen van de digitale leeromgeving wordt verwerkt door BOS. Dit proces is strak georganiseerd en zorgt ervoor dat de kwaliteit van leermodules optimaal is en binnen de afgesproken deadlines wordt opgeleverd.

Examens/Toetsing

De klant is de inhoudsdeskundige en dus ook bepalend in het opstellen van het normeringsbeleid. In samenwerking worden de examenvragen opgesteld, de antwoorden geformuleerd en de norm bepaald voor het succesvol afronden van een toets. De verantwoordelijkheid van BOS bestaat eruit de vragen didactisch te controleren en in te voeren in het LMS. Desgewenst kunnen toetsen ook verwerkt worden in een module. BOS adviseert over vraagvorm, logische opbouw van leerstraten en/of het certificeringsbeleid.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier