Hoe zorg je dat training ook écht effect heeft in de dagelijkse praktijk? Voor BOS is dat een cruciaal gegeven in de dienstverlening. Daarom zien we trainingen  niet als instant verander-oplossingen maar juist als de stárt van een transformatie.  En gaan de deelnemers na hun training met behulp van de BOS Reflector gewoon dóór met werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

BOS Reflector is een methodiek die gericht is op het ondersteunen van gedragsverandering. Leren en ontwikkelen gebeurt niet vanzelf. BOS stimuleert deelnemers daarom niet alleen in trainingen, maar ondersteunt hen vervolgens ook in de dagelijkse praktijk. Hiervoor hebben wij een innovatieve methodiek ontwikkeld, waarin principes zoals ‘70-20-10’ en ‘action learning’ centraal staan. Deze methodiek ondersteunen wij met een interactief, online platform.

De BOS Reflector methodiek wordt ondersteund met een interactieve app die leren activeert, deelnemers zelf eigenaar maakt van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en hen zelf (en trainer) laat reflecteren op hun gedrag. Daarmee wordt nieuw gedrag gestimuleerd gedurende een langere periode en daardoor ‘eigen gemaakt’ waardoor het uiteindelijk natuurlijk gedrag wordt.

Op 17 februari jl. zijn de eerste BOS trainers door Stefan op de Woerd gecertificeerd op de Reflector methodiek. We feliciteren Ancy Bierens, Jiska Jonker, Jeroen Gort, Victor La Rivière, Peter Koster, Geert Bruinink en Michel Groenveld!