Het BOS Business concept gaat uit van een integrale visie op het totale verkooptraject en creëert samenhang tussen de Klant – de Leverancier (Vendor) en de Salesmedewerker(s). BOS zet de klant en klantbeleving centraal.

Door klantinzicht komt marketing tot betere proposities, is er verbinding tussen sales en marketing en is klantgerichte communicatie mogelijk. Bovendien zorgt klantinzicht voor betere prestaties op het gebied van aflevering en service. BOS helpt om scherp te krijgen waar het voor de klant om gaat en wat er moet gebeuren om op elk bedrijfsniveau optimale klanttevredenheid te bereiken.

Focus op alle partijen in het verkoopproces

BOS zorgt ervoor dat de klant centraal komt te staan. Wat komt daarbij kijken?

BOS zorgt ervoor dat klant weer centraal komt te staan. Wat heeft de klant precies nodig?

CUSTOMER

Zonder klant geen business. Maar wat is nou echt belangrijk voor uw klant? BOS Sales Academy en leiderschapsprogramma modules >

BOS Sales Academy en leiderschapsprogramma modules

SALES- EN PARTNERKANAAL

Wat is er nodig om sales en partners op een hoger plan te brengen? BOS zorgt ervoor dat processen bij de vendor / delivery op orde worden gebracht. >

BOS zorgt ervoor dat ook de processen bij de vendor / delivery op orde worden gebracht

VENDOR/DELIVERY

Worden door sales gecreëerde verwachtingen waargemaakt door de rest van de organisatie? Specifieke opleidingen/trainingen voor elk deelproces

Specifieke opleidingsprogramma’s en trainingen voor elk deelproces

Verkopen is veel meer dan het opschrijven van een bestelling. Het is een vak dat je moet leren. Goed verkopen vraagt om een goede grondhouding, tactiek, techniek en commerciële innovatie, want ook het verkoop-vak is aan verandering onderhevig. Verkoop is daarnaast onderdeel van een proces waarin verschillende fasen doorlopen worden. Bij al deze stappen zijn medewerkers betrokken. Het BOS Business concept is gericht op ontwikkeling van de medewerkers. Door maximaal te benutten wat iemand in huis heeft, betrokkenheid te creëren en zelfontplooiing en -ontwikkeling te stimuleren. Dat komt niet alleen de resultaten, maar ook de motivatie ten goede.

BOS combineert e-learning met klassikale (sales) trainingen in o.a. Ermelo

OPLEIDINGSPROGRAMMA’S

Zijn de trainingen optimaal afgestemd op sales en de goede klantproposities?
meer >

BOS heeft alle kennis en ervaring in huis om voor u een bedrijfsacademie te bouwen, in te richten en succesvol te laten functioneren.

BEDRIJFSACADEMIES

Een eigen bedrijfsacademie opzetten met behulp van een partij die weet hoe het werkt? meer >

Waar liggen bij u de kansen?

Op het gebied van klantinzicht en propositie, bij verkoop, bij de partners in het kanaal of bij de eigen backoffice en after sales? De ervaren specialisten van BOS analyseren de knelpunten en kansen. En maken samen met u de optimalisatieslag.

Overzicht van alle BOS diensten