Mensen, middelen, producten en proposities zijn bepalend voor het commercieel succes van je organisatie. Wordt hun potentie optimaal benut? Zijn processen efficiënt en effectief ingericht? En is iedereen met klantcontact ook écht klantgericht bezig? De BOS MetaScan brengt kernprocessen en verbeterpunten voor jouw organisatie snel in kaart.

Optimaal klantgericht werken
Zaken doen blijft mensenwerk. Daarom is het essentieel dat mensen en organisaties maximaal klantgericht zijn. De MetaScan brengt in een korte en krachtige analyse de klantgerichte, commerciële processen van organisaties in kaart. Alle essentiële onderdelen worden geanalyseerd inclusief een data-analyse voor een cijfermatige onderbouwing. Dat levert inzicht op en geeft concrete handvatten voor mogelijke verbeterpunten. BOS levert daarbij advies en is tevens inzetbaar bij de uitvoering van (verander)maatregelen.

 

Praktisch stappenplan biedt inzicht
De MetaScan biedt inzicht in de efficiency en effectiviteit van een proces, organisatie of afdeling en in het verbeterpotentieel. Daarvoor worden een aantal stappen doorlopen; van focus en doelstellingbepaling van het onderzoek, interviews en data-analyse, tot aan feed-back, reflectie, uitwerking en concreet voorstel tot verbeteracties. De MetaScan zorgt voor optimale benutting van het organisatiepotentieel en efficiënte(re) processen.