Coaching bij BOS

Coaching is de meest persoonlijke vorm van training die je als bedrijf aan je medewerkers kunt aanbieden omdat het zich specifiek richt op ‘onderdelen’ uit bedrijfsprocessen: teams of individuen. Persoonlijke coaching kan direct een positief effect hebben op de prestaties en ontwikkeling van medewerkers en daarmee het bedrijf. Coaching is dan ook een essentiële factor in organisatieontwikkeling.

Doorontwikkelen van personen op sleutelposities is een belangrijk onderdeel van de bedrijfstrainingen door BOS. Eerste stap daarvoor is de Talent Motivatie Analyse, die persoonlijke drijfveren en talenten in kaart brengt en daarmee ook de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk maakt. Daarmee is een TMA assessment een uitstekende basis voor individuele- en teamcoachingstrajecten.

BOS biedt 3 vormen van coaching aan:

  1. Business Coaching
  2. Performance Coaching
  3. Team Coaching

Business Coaching

Business Coaching is een individueel ontwikkeltraject, dat kan ingezet worden ingezet in combinatie met een bedrijfstraining, maar ook apart. Het laat de gecoachte de dingen zelf uitvinden. Dat leidt vaak tot betere, creatievere en innovatieve oplossingen die zowel op de persoon als op zijn/haar prestaties effect hebben; meer zelfvertrouwen en –inzicht zorgen voor meer initiatief, verantwoordelijkheid en participatie. Hierdoor komen mensen beter tot hun recht in de organisatie en presteren ze ook beter. Meer over Business Coaching

Performance Coaching

Hoe zorg je dat gedragsverandering ook na de training doorzet? Is iedereen op de dag van training enthousiast en vast van plan het geleerde toe te passen, in de waan van de dag zakt het helaas snel weg en vervalt men in ‘oud gedrag’. Jammer, want daarmee rendeert de investering in trainingen onvoldoende. BOS ziet training daarom als de stárt van een groei- en ontwikkelproces. Om te zorgen voor duurzame gedragsverandering zetten we in op dagelijkse training en reflectie waardoor nieuwe vaardigheden en patronen inslijten en een vanzelfsprekende handeling of natuurlijk onderdeel van gedrag worden. Meer over Performance Coaching

Teamcoaching

Hoe maak je van jouw afdeling een echt team? Veel teams hebben te maken met reorganisaties, veranderend beleid en nieuw management. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in de zakelijke omgeving: flexibel werken, zelfsturing en agile werken bijvoorbeeld. De belangen van individuen, teams en organisaties komen daardoor nogal eens onder druk te staan. Hoe combineer je de belangen van het individu, het team en de organisatie? En hoe doorbreek je hardnekkige en ingesleten werkpatronen? Tijdens teamcoaching faciliteert de teamcoach het proces van teamontwikkeling naar een vooraf gesteld doel. De teamcoach leert het team zelfwerkzaam te zijn in het eigen ontwikkelproces en daarmee het beste uit zichzelf te halen. Meer over Teamcoaching

Meer weten over coaching van BOS?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier