Talent Motivatie Analyse (TMA)

Ambities en verwachtingen; je hebt ze als persoon én als werkgever. Soms matchen die perfect, maar soms lopen de sporen uiteen en is het zoeken naar de plek waar iemand tot zijn/haar recht komt én bijdraagt aan het succes van het bedrijf, het team of de afdeling. De Talent Motivatie Analyse brengt in kaart waar iemands drijfveren en talenten zitten en helpt zo om de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit TMA assessment vormt daarmee een uitstekende basis voor het inzetten van individuele- en teamcoaching trajecten.

TMA: Talent Motivatie Analyse

De TMA-methode staat voor Talent Motivatie Analyse methode, waarmee je eenvoudig, gestructureerd en professioneel talent- en competentiemanagement vorm kunt geven. De methode geeft inzicht in de relatie tussen talenten en competenties, door het meten van drijfveren (22), talenten (44), 23 resultaatgebieden en 53 competenties.

De TMA-methode onderscheidt drie factoren die het gedrag van mensen beïnvloeden:

  1. De talenten en drijfveren van een persoon
  2. De competenties en capaciteiten van een persoon
  3. De omgeving waar een persoon zich in bevindt.

Talent- en competentiemanagement

Om iemand daadwerkelijk te kunnen beoordelen op gedrag en ontwikkelbaarheid van competenties moeten al deze invloedfactoren goed in kaart gebracht én meegewogen worden. Daarvoor zijn binnen de TMA-methode diverse instrumenten beschikbaar die kunnen worden ingezet om individuen of een team optimaal te ontwikkelen. De analyse meet de drijfveren en talenten van een persoon en daarmee de motivatie; input waarmee een voorspelling kan worden gedaan over iemands natuurlijke gedrag en de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties.

TMA rapportage

Toepasbaarheid van de TMA-talentenanalyse

De TMA brengt iemands drijfveren en talenten in beeld, waardoor je een voorspelling kunt doen over iemands natuurlijke gedrag en de ontwikkelbaarheid van competenties.

De TMA-analyse kan daarom goed worden ingezet bij:

  • Teamontwikkeling en samenwerking
  • Coachen en ontwikkelen van medewerkers
  • Selectie van nieuwe medewerkers
  • Beroepskeuze
  • Re-integratie of outplacement

Meer weten?

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier