Hoe maak je van jouw afdeling een echt team? Veel teams hebben te maken met reorganisaties, veranderend beleid en nieuw management. Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in de zakelijke omgeving. Zoals flexibel werken, zelfsturing en agile werken. De belangen van individuen, teams en organisaties komen daardoor nogal eens onder druk te staan. Hoe combineer je de belangen van het individu, het team en de organisatie? En hoe doorbreek je hardnekkige en ingesleten werkpatronen?

Begeleiding van de teamcoach

Tijdens teamcoaching faciliteert de teamcoach het proces van teamontwikkeling naar een vooraf gesteld doel. De teamcoach leert het team zelfwerkzaam te zijn in het eigen ontwikkelproces. Daardoor leer het team het beste uit zichzelf te halen.

Teamcoaching breed inzetbaar

Er zijn verschillende situaties waarbij teamcoaching ingezet kan worden, bijvoorbeeld:

  • Bij een conflict binnen of tussen teams. Men ervaart frictie en er zijn negatieve onderstromen die de samenwerking negatief beïnvloeden.
  • Wanneer een teamsamenstelling is gewijzigd en men behoefte heeft aan begeleiding bij de (her)inrichting van het team. Wat zijn onze gemeenschappelijke doelen? Hoe is de rolverdeling? Welke procedures hanteren we? Binnen welke sfeer willen we samen werken?
  • Om de aanwezige kwaliteiten in kaart te brengen en te benutten. Hoe zorgen we ervoor dat de taakverdeling zo goed mogelijk aansluit bij ieders kracht.
  • Bij inefficiënte gedragspatronen. Er is behoefte aan interventie om die patronen boven water te krijgen. En om ze bespreekbaar te maken en te veranderen.
  • Wanneer er een volgende stap in teamperformance gezet moet worden. Hoe kunnen we ons ontwikkelen naar een volgend niveau als een op elkaar ingespeeld team zijnde?
  • Als de strategie van de organisatie wijzigt en men wil onderzoeken wat dat voor (de werkwijze van) het team betekent.

Resultaat van teamcoaching

Het team wordt zelfwerkend en is in staat om zelf problemen op resultaat- en betrekkingsniveau op te lossen. Ieder teamlid kent het teambelang en begrijpt welke rol het eigen belang daarin speelt. Er is een constructieve en open communicatie, en individueel en gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef. Er staat niets meer in de weg om op een prettige wijze resultaatgericht samen te werken.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier