BOS weet wat mensen beweegt

BOS bouwt aan blijvend commercieel succes

BOS bestaat uit een hecht team van enthousiaste professionals. Met elkaar bouwen we aan het succes van onze opdrachtgevers. En werken we met oog voor innovatie en commerciële ontwikkeling aan de optimalisatie van de dienstverlening van BOS. Het BOS developer-team ontwikkelt in samenspraak met de klant online activiteiten (e-learning en DLO) die nodig zijn voor de bedrijfsacademies.

Commercieel Ontwikkelcentrum

Onze medewerkers van Customer & Sales Support en Administratie zorgen o.a. voor het inplannen en faciliteren van de trainingen in ons Commercieel Ontwikkelcentrum aan de Horsterweg in Ermelo. Een unieke trainingslocatie, voorzien van alle gemakken en de meest moderne (technische) hulpmiddelen.

Voor de maatwerktrainingen die we onze klanten bieden, werken we samen met eigen trainers & coaches, en met een netwerk van professionals. Stuk voor stuk ervaren specialisten die hun sporen in de business ruim verdiend hebben. Elk op hun eigen vakgebied en binnen diverse branches.

Achtergrond en visie

De Business Opportunity School is ontstaan vanuit de overtuiging van oprichter Nanno de Boer, dat verkopen écht een vak is. Én vanuit de constatering dat in trainingsland de focus voornamelijk is gericht op het trainen van salesvaardigheden en men voorbij gaat aan het totale verkoopproces. Goed verkopen vraagt om tactiek, techniek en commerciële innovatie. Maar verkoop is vooral ook onderdeel van een proces waarin verschillende fasen doorlopen worden en diverse medewerkers betrokken zijn. Nanno gebruikt daarvoor graag de metafoor van een boom.

De wortels (grondhouding), stam (processen) en takken (vaardigheden) zijn met elkaar verbonden, daarbinnen stroomt de energie. Zonder de juiste basis (grondhouding van de medewerkers) krijg je processen niet op orde en komen salesvaardigheden niet tot bloei. Laat staan dat ze vruchten afwerpen. Vanuit deze integrale visie op het totale proces (Klant – Leverancier en Salesmedewerker) heeft BOS een aanpak ontwikkeld die bouwt aan blijvend commercieel succes.

BOS over

Nanno de Boer van BOS

Persoonlijke ontwikkeling

Nanno de Boer, oprichter en eindverantwoordelijk voor commercie en development bij BOS: ”Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het om meer dan een algemeen leerproces, kennis vergaren en je ontwikkelen op je werk. Het gaat vooral om groeien als persoon in vaardigheden en capaciteiten of karakterontwikkeling. Dat vraagt om bewustwording van eigen kracht en kwaliteiten. Onze aanpak is er altijd op gericht om zowel zelfbewustzijn als zelfinzicht aan te boren. Individueel maar ook organisatie breed. Door enerzijds de kennis en persoonlijke ontwikkeling van sales mensen te stimuleren en te vergroten. En anderzijds door organisaties kritisch naar hun eigen processen te laten kijken om van daaruit betere proposities te ontwikkelen voor zowel het eigen verkoopteam als de businesspartners en eindklanten. Wat mij betreft een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk succes en (daardoor) aantoonbaar betere bedrijfsresultaten.”

Mark Kusters van BOS

Channel development

Mark Kusters, eindverantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering van BOS: “Uitgangspunt bij het ontwikkelen van een compleet partner programma is dat beide partijen investeren in elkaar, met als doel de gezamenlijke klanten optimaal te bedienen. Daarvoor zijn twee zaken van cruciaal belang: competente distributiepartners en professionele support en delivery vanuit de organisatie. We kijken naar de hele waardeketen en bepalen gezamenlijk op welke onderdelen er commerciële verbetertrajecten zijn. Dat varieert van orderproces tot provisieregelingen en marketing support. Daarbij bieden wij ontwikkeling-, certificering- en accreditatie programma’s op maat. En bouwen en faciliteren we bedrijfsacademies voor channel partners om kennis en vaardigheden te borgen. Een investering die organisaties meer betrokkenheid en betere sales prestaties opleveren voor korte én lange termijn.”

Een greep uit onze tevreden klanten