Goede leiders inspireren. Zij zijn geloofwaardig, maken verbinding en halen het beste naar boven in zichzelf en anderen. Daarmee leggen ze de basis voor persoonlijk en zakelijk succes. Door bestaande competenties aan te scherpen en door nieuwe vaardigheden, enthousiasme en betrokkenheid in te brengen. Groeien als persoon in competenties en karakterontwikkeling vraagt om bewustwording van eigen kracht en kwaliteiten. Dat kan in een BOS Leiderschapsprogramma.

Blijven leren en verbeteren

De BOS-aanpak is er altijd op gericht om zowel zelfbewustzijn als zelfverantwoordelijkheid aan te boren. Twee belangrijke voorwaarden voor leiders die mensen en organisaties verder brengen, initiatief tonen, sturen én faciliteren en last but not least: zelf blijven leren en verbeteren.

Drie leiderschapsprogramma’s

BOS leiderschapsprogramma's

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap programma van BOS

De Persoonlijk Leiderschap training is een intensieve zoektocht van de deelnemers naar hun eigen leiderschapskwaliteiten, valkuilen, drijfveren, energiegevers en verborgen potentieel.

Het gaat over intrinsieke motivatie, geloofwaardigheid, impact, gedrag en het effect daarvan op collega’s en klanten. De inzichten uit de training worden vertaald naar een concreet actieplan om het persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen in de praktijk.

Persoonlijk Leiderschap

Coachend leiderschap

Coachend leiderschap programma van BOS

Coachend leiderschap is een logisch vervolg op Persoonlijk Leiderschap. Het accent ligt op sturen, communiceren en faciliteren. En op het vergroten van de veranderbaarheid. Een coachend leider is in staat om vanuit de perceptie van de klant, het team of de medewerker te denken, situaties in te schatten en daarop te anticiperen.

De training focust op praktijkgerichte vaardigheden en biedt concrete handvatten om ze in de werksituaties succesvol toe te passen.

Coachend Leiderschap

Sales Management

In het BOS programma Sales Management krijgen sales managers concrete handvatten om als goede coach het gehele team tot betere resultaten te brengen.

In het totale proces van verkoop heeft de salesmanager een belangrijke rol. Sales Management vraagt om coachend talent om de verkoopmedewerkers binnen het team te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. In deze training gaan deelnemers aan de slag met leiderschap- en leerstijlen, hun eigen gedrag en benodigde vaardigheden.

En krijgen zij concrete handvatten om als goede coach zowel de individuele medewerker als het gehele team tot betere resultaten te brengen.

Sales Management