Coachend leiderschap is een logisch vervolg op Persoonlijk Leiderschap. In dit programma ligt het accent op sturen, communiceren en faciliteren. En op het vergroten van de veranderbaarheid.

Team en klanten faciliteren

Een coachend leider is in staat om vanuit de perceptie van de klant, het team en/of medewerker(s) te denken, situaties in te schatten en daarop te anticiperen. Om vervolgens de ander of het team, te faciliteren bij keuzes die gemaakt, of veranderingen die doorgevoerd moeten worden. Coachend leiderschap vergroot de stijlflexibiliteit van de deelnemers. Zij leren directief te zijn op het proces en non-directief op de inhoud: waar wil ik naartoe (met deze klant/medewerker), hoe pak ik dat aan, hoe krijg ik de ander in beweging?

Coachend leiderschap effectief verbeteren

Coachend Leiderschap maakt het huidige niveau inzichtelijk en brengt effectieve verbeterstappen aan. Door middel van casuïstiek en rollenspellen maken de deelnemers zich de benodigde coachende vaardigheden eigen en hebben daarmee concrete handvatten om deze in hun werksituaties succesvol toe te passen.

Meer weten over dit BOS programma?

Wij geven u graag meer informatie over dit programma. U kunt hiervoor uw gegevens achterlaten via het contactformulier of een e-mail sturen. Dan nemen wij snel contact met u op. U kunt ons ook bellen op +31 (0) 341 498 160.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier