Teamleiders staan voor de uitdaging het groepsbelang en de belangen van het individu in balans te houden. En daarnaast de rol die het team in de organisatie heeft, optimaal in te vullen. In het programma Teamleiderschap gaat het om stuurmanskunst en specifieke vaardigheden die de veranderbaarheid van het team  en de medewerkers vergroten.

Doel bepalen en in beweging komen

Welke patronen spelen er in de onderstroom, wat is ieders aandeel hierin? Hoe versterken we de eigen verantwoordelijkheid, onderlinge samenwerking en synergie? Het team leert directief te zijn op het proces en non-directief op de inhoud: waar willen we naartoe, hoe pakken we dat aan, hoe krijg ik de ander in beweging? In het programma draait het o.a. om vertrouwen, samenwerken, leiden, waarderen, stimuleren en innoveren.

Verbeteren teamperformance

Teamleiderschap maakt het huidige niveau van functioneren van het team inzichtelijk en brengt effectieve verbeterstappen aan. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen en casuïstiek maakt het team zich de benodigde team vaardigheden eigen en hebben daarmee concrete handvatten om deze in hun werksituaties succesvol toe te passen op elkaar en de medewerkers.

Meer weten over dit BOS programma?

Wij geven u graag meer informatie over dit programma. U kunt hiervoor uw gegevens achterlaten via het contactformulier of een e-mail sturen. Dan nemen wij snel contact met u op. U kunt ons ook bellen op +31 (0) 341 498 160.

+31 (0) 341 498 160
Contactformulier