Enige tijd geleden ontving BOS van Ricoh Document Center Utrecht opdracht hun salesteam uit te breiden met drie junior accountmanagers. Rob Baggerman, directeur van dit Document Center, heeft ervoor gekozen de uitbreiding te laten plaatsvinden op basis  van het ‘Career Opportunity Program’ (COP) van BOS. 

Het Career Opportunity Program van BOS  is een compleet pakket: Werving, Selectie & Opleiding vormen de drie pijlers waarop het programma gebouwd  is. Inmiddels zijn Ruben Elzas, Maarten Hendriks en Rens Jansen opgenomen in het team van RDC Utrecht en worden zij door de trainer/coach van BOS klaargestoomd voor het buitendienst werk. Het programma is  erop gericht werken en leren te combineren, dat is voor de deelnemers afwisselend en uitdagend tegelijkertijd. Voor de opdrachtgever is het commercieel interessant want op deze wijze zijn nieuwe medewerkers snel operationeel inzetbaar. Voor meer informatie over het COP programma van BOS verwijzen we graag  naar de pagina Sales werving op deze  website.  Het BOS  team wenst RDC Utrecht en in het bijzonder Ruben, Maarten en Rens veel  succes!